| Sommerhus Helgenæs |

Generelt:
Bagmur og gavle mod øst og vest tænkes muret – de vil nogle steder være gravet ned 1 meter.
bagfacaden er lukket – der kan suppleres med små udkigsvinduer.

De andre facader tænkes udført med lodret bræddebeklædning – ceder eller thermowood – fer og not.
Vinduer og døre i fyrretræ, med umalet alu på ydersiden.

Kernen omkring bad/skorsten, samt væg mod køkken og stue, må gerne være in situ støbt beton.
Muret nordvæg og gavle tænkes fuldmurede – indervægge pudsede og kalket. Skillevægge indvendigt samt trævægge beklædes med træ – fyrretræ (fyrrefiner eller gulvbrædder) ligesom lysninger og lister ligeledes i umalet fyr.
Taget er tagpap på tagfiner. Bærende gavle og to kipbjælker – spær 200? mm
Synlige spær indvendigt – udfyldt mellemrum med samme brædder som skillevægge – umalet.

 


 

Bagmur og gavle mod øst og vest tænkes muret – de vil nogle steder være gravet ned 1 meter.

Terræn:

To overdækkede terrasser med trædæk – støbte bænke og trapper.
To murede læmure.
Resten tænkes at føje terræn – dvs bløde beplantede kanter og stier evt med trædesten.

Jord og beplantning helt op til huset der hvor det er gravet ned.

 

 

Helgo Arkitekter
Enghave Plads 8
DK-1670 København
E: christian@helgo.dk
M: +45 2811 6460