|PROCES|

Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem jeres ønsker og den arkitekt i vælger til at udføre jeres projekt. At der er en god dialog og afstemning af mål og midler.

Derfor tilbyder vi til start et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår jeres ideer og ønsker. Dette første møde er gratis. På dette møde taler vi eventuelle løsninger og overslagspriser igennem.

Helgo udfører alle former for arkitektprojekter efter individuel aftale. Selvfølgelig nybyggeri og tilbygninger men også mindre opgaver som opmålinger, forberedelse til myndigheds-godkendelse, indretnings-opgaver etc. 

| Skitseforslag |

Hvis projektet skal fortsætte skal der udarbejdes et skitseforslag for at konkretisere jeres tanker og ønsker og arkitektens. Der vil være løbende dialog og tilretning indtil vi er sikre på at have den rigtige løsning. 

På forhånd vil vi give en overslagspris på denne fase – typisk ca 25-30 timer for en tilbygning og 45-50 timer for at enfamiliehus. 

| Myndighedsprojekt |

Når skitserne er på plads skal der udarbejdes et myndighedsprojekt. Dette indeholder præcise mål for byggeriets omfang, placering etc.

Dette kan så bruges til indhentning af byggetilladelse.

Et myndighedsprojekt vil erfaringsmæssig kunne udarbejdes på yderligere ca. 25 timer for en til- og ombygning og yderligere ca. 45 timer for et enfamiliehus.

| Detailprojekt |

Herefter skal der laves detailtegninger og beskrivelser der kan bygges præcist efter. Detailprojekt, tilhørende håndværkerdialog, udarbejdelse af acceptskrivelse og betalingsplan vil erfaringsmæssig kunne udføres for ca. 70 timer for til- og ombygninger og ca. 120 timer for et enfamiliehus.

| Byggestyring |

Arkitekten byggestyrer og fører tilsyn med byggeriet fra start til slut og varetager bygherres interesser med hensyn til økonomi og kvalitet. Dette udføres til fast honorar som aftales fra sag til sag.

Hvis det er nødvendigt med hjælp fra ingeniør, landinspektør eller geotekniker, har vi et tæt samarbejde med rådgivnings-firmaer, som vil kunne give et prisoverslag og løse disse opgaver.

Vi stiller altid gerne op til et formøde uden beregning. Efter dette aftales arbejdets omfang og hvad det vil koste.Det kan enten være fast honorar for en bundet opgave, eller udført i medgået tid til vores timepris kr. 900,- + moms.
Efterfølgende aftales honorar for detailprojektering og byggestyring, hvis dette ønskes.

Helgo Arkitekter
Enghave Plads 8
DK-1670 København
E: christian@helgo.dk
M: +45 2811 6460