| Arkitektur til mennesker |

I alle projekter tager Helgo udgangspunkt i de mennesker som skal bruge huset. Behov og situation er altid omdrejningspunktet for den gode løsning.
Hos Helgo finder vi inspiration og kvalitet i arkitektur fra stort set alle perioder. Det eneste der er givet er at det skal være kvalitet.
Æstetik, enkelhed og ærlighed i konstruktion og materialer.
Vi bygger huse som tydeligt viser at de er bygget i nutiden, men trækker på inspiration fra mange perioder. Der er ikke en givet facitliste – løsningen er altid tilpasset de mennesker der skal bruge huset og de omgivelser det skal fungere i.

Byggeri er dyrt og ressourcekrævende. Vi har stor respekt de ressourcer der bliver lagt i byggeriet. Derfor tilstræber vi altid en god proces og et optimalt resultat. Vi bestræber os på at lægge så meget kvalitet i byggeriet som overhovedet muligt.
Udgangspunktet vil altid være en optimal planløsning – og vi stopper ikke før både bygherre og vi er overbeviste om løsningen. Dertil kommer overvejelser om rumforløb/fornemmelser, lys, materialer, overflader etc.. Når projektet er på plads skal det gerne være en sjov og spændende proces at se det vokse frem i virkeligheden.

| Ydelser/proces|

Hos helgo lægger vi stor vægt på det praktiske og konstruktive i et byggeri. Og vi elsker også den del af et byggeri. Tingene skal være i orden – funktionelt og praktisk. Det er et minimum. Men ligeså stor vægt lægger vi på at få mest mulig kvalitet ud af processen. Vi vægter rumlighed, materialer og farver mindst ligeså højt. Fornemmelser og sanser. Det skal føles varmt, rart og rigtigt. Vi tror på at farver og stoflighed kan skabe glæde. Vi tager udgangspunkt i en 1-1 forestilling om brugen af huset – hvordan bevæger man sig, hvor opholder man sig og hvornår, hvad ser man ud af vinduet, hvilket lys kommer der ind etc Simpelthen en leg med forestilling og indlevelse.

| Christian Uldall |

Helgo arkitekter ledes af Christian Uldall, uddannet  fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1996. Christian har ved siden af arkitekarbejdet også designet interiør og blandt andet vundet Bodums Design Award 2012 for sin pendel OneOff.

Helgo Arkitekter
Enghave Plads 8
DK-1670 København
E: christian@helgo.dk
M: +45 2811 6460